ladymusens viktdagbok

« Till ladymusens profil

2011-02-08 vid resans start

ok,nu börjar jag .Det är kväll nu ,så inget mera mat i kväll..

Invägning
Vikt101.0kg