Invägning i viktdagboken

Du väger in dig en gång i veckan hos Viktpejl. Vilken dag du vill väga in dig på bestämmer du själv.

Tips! För att ändra din invägningsdag klickar du på menyalternativet Inställningar där du sedan kan ändra din invägningsdag

För att väga in dig väljer du först alternativet Viktdagboken i menyn. Du kan nu ändra dag på kalendervyn till vänster. Väljer du inte någon dag är dagens datum förvalt.

Om det är en invägningsdag så kommer du se fältet Din vikt (kg) längst upp på sidan (du kan även se inmatningsrutor för midjemått och stussmått om du i dina inställningar har valt att använda dessa).

Skriv nu i dina mått i ovanstående fält. Använd punkt (.) som decimaltalsavskiljare.